Công ty TNHH Fashion Garment 2 (FGL) là một trong những nhà xuất khẩu hàng may mặc tiên phong tại Việt Nam.

FGL là thành viên của Tập đoàn Hirdaramani tại Sri Lanka (http://www.hirdaramani.com/) và công ty may LT trụ sở tại Mỹ (http://ltapparel.com/). Tập đoàn chúng tôi còn có các nhà máy sản xuất tại Srilanka, Bangladesh cùng với các trụ sở tại Việt Nam, Trung Quốc và Hongkong.

Gắn bó, kết nối & sự hợp tác

Chúng tôi mong rằng bạn sẽ cảm thấy thư giãn khi xem video của chúng tôi Xem bản HD

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 81: file_put_contents(G:\PleskVhosts\h-oneonline.com\httpdocs\fashiongarments.com\storage\framework/sessions/5d0e1362fab4040856e8613065daa1433f2fa58c): failed to open stream: Permission denied

  1. in Filesystem.php line 81
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(G:\PleskVhosts\h-oneonline.com\httpdocs\fashiongarments.com\storage\framework/sessions/5d0e1362fab4040856e8613065daa1433f2fa58c): failed to open stream: Permission denied', 'G:\PleskVhosts\h-oneonline.com\httpdocs\fashiongarments.com\vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Filesystem\Filesystem.php', '81', array('path' => 'G:\PleskVhosts\h-oneonline.com\httpdocs\fashiongarments.com\storage\framework/sessions/5d0e1362fab4040856e8613065daa1433f2fa58c', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bNWQ3ts0Zl1Gk9PyDBC9apnIbYkPlcfxYoM1jpLw";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://fashiongarments.com/vn";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1498373343;s:1:"c";i:1498373343;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('G:\PleskVhosts\h-oneonline.com\httpdocs\fashiongarments.com\storage\framework/sessions/5d0e1362fab4040856e8613065daa1433f2fa58c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bNWQ3ts0Zl1Gk9PyDBC9apnIbYkPlcfxYoM1jpLw";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://fashiongarments.com/vn";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1498373343;s:1:"c";i:1498373343;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 81
  4. at Filesystem->put('G:\PleskVhosts\h-oneonline.com\httpdocs\fashiongarments.com\storage\framework/sessions/5d0e1362fab4040856e8613065daa1433f2fa58c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bNWQ3ts0Zl1Gk9PyDBC9apnIbYkPlcfxYoM1jpLw";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://fashiongarments.com/vn";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1498373343;s:1:"c";i:1498373343;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 71
  5. at FileSessionHandler->write('5d0e1362fab4040856e8613065daa1433f2fa58c', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"bNWQ3ts0Zl1Gk9PyDBC9apnIbYkPlcfxYoM1jpLw";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:29:"http://fashiongarments.com/vn";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1498373343;s:1:"c";i:1498373343;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 145
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58